Even Mengshoel

Denne siden viser opplysninger om Even Mengshoel fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Even Mengshoel
NSD id-nummer: 113734
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 412
2004 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
2005 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 412
2006 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 412
2007 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 412
2008 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 412
2009 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 412