Per Christiansen

Denne siden viser opplysninger om Per Christiansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Christiansen
NSD id-nummer: 11380
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Formann 1982
1983 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Formann 1982
1984 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Formann 1982
1985 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Formann 1982
1986 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Formann 1982