Anne Britt Evensen Norum

Denne siden viser opplysninger om Anne Britt Evensen Norum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Britt Evensen Norum
NSD id-nummer: 113969
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2002 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 301 Avdelingsdirektør
2003 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Avdelingsdirektør
2004 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Avdelingsdirektør
2005 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2006 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2007 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2008 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2009 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2010 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2011 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2012 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør
2013 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans 301 Avdelingsdirektør