Gøran Oldieck

Denne siden viser opplysninger om Gøran Oldieck fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gøran Oldieck
NSD id-nummer: 114037
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ 1201 Grafiker
2003 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Grafiker
2004 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Grafiker
2005 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ 1201 Grafiker
2006 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ 1201 Grafiker