Hilde Olsen

Denne siden viser opplysninger om Hilde Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hilde Olsen
NSD id-nummer: 114054
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Avdelingsdirektør
2003 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Avdelingsdirektør
2004 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Avdelingsdirektør
2004 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Avdelingsdirektør
2004 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Avdelingsdirektør
2005 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 301 Avdelingsdirektør
2005 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 301 Avdelingsdirektør
2005 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 301 Avdelingsdirektør
2005 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Observatør 301 Avdelingsdirektør