Rachel Moni Eapen Paul

Denne siden viser opplysninger om Rachel Moni Eapen Paul fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rachel Moni Eapen Paul
NSD id-nummer: 114127
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Kvinnevoldsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Rådgiver
2002 Styret for Kompetansesenter for likestilling 219 Rådgiver
2003 Kvinnevoldsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Rådgiver
2003 Styret for Kompetansesenter for likestilling Rådgiver
2004 Kvinnevoldsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Rådgiver
2004 Styret for Kompetansesenter for likestilling Rådgiver
2005 Styret for Kompetansesenter for likestilling 219 Rådgiver
2006 Styret for Kompetansesenter for likestilling 219 Rådgiver