Asbjørn Rødseth

Denne siden viser opplysninger om Asbjørn Rødseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørn Rødseth
NSD id-nummer: 114332
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Utvalg om mål og virkemidler i boligpolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Professor
2002 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ 301 Professor
2002 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Professor
2003 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Professor
2003 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Professor
2004 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Professor
2004 Pensjonskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Professor
2005 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Professor
2006 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Professor
2007 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Professor
2008 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Professor
2009 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Professor
2010 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 301 Professor