Arne Rørå

Denne siden viser opplysninger om Arne Rørå fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Rørå
NSD id-nummer: 114356
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør
2002 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør
2002 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør
2003 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Adm. Direktør
2003 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Adm. Direktør
2003 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Adm. Direktør
2004 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Adm. Direktør
2004 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Adm. Direktør
2004 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Adm. Direktør
2005 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør
2005 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør
2005 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør
2006 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør
2006 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør
2006 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør
2007 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør
2008 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør
2009 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør
2011 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør
2012 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør
2013 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 211 Adm. Direktør