Bjørn Sivertsen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Sivertsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Sivertsen
NSD id-nummer: 1145
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens Treningssenter for Skipsmanøvri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Bestyrer 1977
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Bestyrer 1980 1980
1980 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Bestyrer 1981
1980 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Bestyrer 1980 1980
1980 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Bestyrer 1980 1980
1981 Styret for Statens Treningssenter for Skipsmanøvri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Bestyrer 1977
1981 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Bestyrer 1981
1982 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Bestyrer 1982 1982
1983 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Bestyrer 1981 1983
1983 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Bestyrer 1983
1983 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Bestyrer 1980
1983 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Bestyrer 1982
1984 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Bestyrer 1983
1984 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Bestyrer 1980 1984
1984 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Bestyrer 1982
1985 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Bestyrer 1983
1985 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Bestyrer 1982 1985
1986 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Bestyrer 1983