Anne Johanne Søgaard

Denne siden viser opplysninger om Anne Johanne Søgaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Johanne Søgaard
NSD id-nummer: 11484
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Statens tannlegeråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Stipendiat 1981
1984 Statens tannlegeråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Stipendiat 1981
1985 Statens tannlegeråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Stipendiat 1981
1986 Statens tannlegeråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Stipendiat 1981 1986
1995 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1995
1996 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1995
1997 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1995
1997 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 1902 Professor 1997