Hild Sørby

Denne siden viser opplysninger om Hild Sørby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hild Sørby
NSD id-nummer: 114877
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 1103 Førsteamanuensis
2002 Styret for Høgskolen i Stavanger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Førsteamanuensis
2002 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1103 Førsteamanuensis
2002 Statens kulturminneråd Rådgivende organ 1103 Førsteamanuensis
2003 Styret for Høgskolen i Stavanger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Førsteamanuensis
2003 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Førsteamanuensis