Gerd Marie Vandeskog

Denne siden viser opplysninger om Gerd Marie Vandeskog fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd Marie Vandeskog
NSD id-nummer: 11490
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Ass. Overlege 1983
1984 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1984 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Underdirektør 1983
1984 Utvalg til å vurdere spørsmål som gjelder samordning av kommunale og fylkeskommunale helsetjenester Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1919
1985 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1985 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Underdirektør 1983
1985 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1985 Utvalg til å vurdere spørsmål som gjelder samordning av kommunale og fylkeskommunale helsetjenester Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1986 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1986 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Underdirektør 1983
1986 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1986 Utvalg til å vurdere spørsmål som gjelder samordning av kommunale og fylkeskommunale helsetjenester Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1987 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1984 1987
1987 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Underdirektør 1983
1987 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1988 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1989 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1990 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1991 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1988 1991
1994 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør 1994
1995 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1995 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1996 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1996 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1997 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1997 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995