Herbjørg Valvåg

Denne siden viser opplysninger om Herbjørg Valvåg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Herbjørg Valvåg
NSD id-nummer: 115077
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Universitetet i Tromsø Undervisning, forskning 1902 Daglig Leder
2003 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Daglig Leder
2003 Styret for Universitetet i Tromsø Undervisning, forskning Daglig Leder
2004 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Daglig Leder
2004 Styret for Universitetet i Tromsø Undervisning, forskning Daglig Leder