Jon Vea

Denne siden viser opplysninger om Jon Vea fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Vea
NSD id-nummer: 115094
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ 220 Direktør
2002 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan 220 Direktør
2002 Styret for Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 220 Direktør
2002 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 220 Direktør
2003 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Direktør
2003 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Direktør
2003 Styret for Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Direktør
2003 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Direktør
2004 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Direktør
2004 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Direktør
2004 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Direktør
2004 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Direktør
2005 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ 220 Direktør
2005 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ 220 Direktør
2006 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ 220 Direktør
2006 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan 220 Direktør
2007 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ 220 Direktør