Per Otto Selnes

Denne siden viser opplysninger om Per Otto Selnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Otto Selnes
NSD id-nummer: 1152
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1124 Avdelingsleder
1981 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1124 Avdelingsleder
1982 Styret for Statens havarivernskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1124 Avdelingsleder 1978 1982
1985 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1103 Plattformsjef 1985