Henning Strand

Denne siden viser opplysninger om Henning Strand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Henning Strand
NSD id-nummer: 11554
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1982 1982
1983 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1983 Korttidsanalyseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980
1987 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1987
1988 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1987
1989 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1987
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1991 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1992 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1992 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991