Kolbein B. Hausken

Denne siden viser opplysninger om Kolbein B. Hausken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kolbein B. Hausken
NSD id-nummer: 11559
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Personalsjef 1982 1982
1983 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Personalsjef 1982
1984 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Personalsjef 1982
1985 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Personalsjef 1979 1985
1985 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Personalsjef 1982 1985
1987 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig varamedlem Av departement 1103 Personalsjef 1985
1987 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Personalsjef 1979 1988
1988 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Personalsjef 1979 1988
1991 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Personalsjef 1982 1991