Jon Blaalid

Denne siden viser opplysninger om Jon Blaalid fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Blaalid
NSD id-nummer: 11572
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1985
1985 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1985
1985 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1985
1985 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1985
1986 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1985
1986 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1985
1986 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1985 1986
1986 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1985
1987 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1985
1987 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1985
1987 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1985
1988 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1988
1988 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1985
1988 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1985
1989 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1988
1989 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1985
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1988
1990 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1985
1991 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1985
1992 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1985
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1985