Siri Pettersen Strandenes

Denne siden viser opplysninger om Siri Pettersen Strandenes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Siri Pettersen Strandenes
NSD id-nummer: 11574
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1246 Siviløkonom 1982 1982
1983 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1246 Siviløkonom 1982
1984 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1246 Siviløkonom 1982
1985 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1246 Siviløkonom 1982
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1246 Forsker 1987
1987 Perspektivgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1246 Forsker 1986
1988 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1246 Forsker 1987
1988 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1201 Forsker 1988
1988 Perspektivgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1246 Forsker 1986
1989 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1246 Forsker 1989
1989 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1246 Forsker 1988
1990 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1246 Forsker 1989
1990 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1246 Amanuensiss 1988
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1246 Forsker 1989
1991 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1246 Amanuensis 1988
1992 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Førsteamanuensi 1989
1992 Nemnda for siviløkonomtittelen Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 1201 Førsteamanuensi 1992
1992 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1246 Amanuensis 1988
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Førsteamanuensi 1992
1993 Nemnda for siviløkonomtittelen Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 1201 Førsteamanuensi 1992
1993 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1246 Amanuensis 1988
1993 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Førsteamanuensi 1992
1994 Nemnda for siviløkonomtittelen Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 1201 Førsteamanuensi 1992
1994 Statens teleforvaltningsråd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 1246 Amanuensis 1988
1994 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Førsteamanuensi 1992
1995 Nemnda for siviløkonomtittelen Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 1201 Førsteamanuensi 1992
1995 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Førsteamanuensi 1992
1996 Nemnda for siviløkonomtittelen Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 1201 Førsteamanuensi 1992
1996 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Førsteamanuensi 1992
1997 Nemnda for siviløkonomtittelen Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 1201 Førsteamanuensi 1992
1997 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Førsteamanuensi 1992
2002 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 1201 Professor
2003 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Professor
2004 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Professor
2007 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver 1201 Professor
2008 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver 1201 Professor
2009 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver 1201 Professor
2010 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver 1201 Professor
2011 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver 1201 Professor