Reier Søberg

Denne siden viser opplysninger om Reier Søberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reier Søberg
NSD id-nummer: 11601
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem 219 Underdirektør 1981
1997 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1997