Tore Riise

Denne siden viser opplysninger om Tore Riise fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Riise
NSD id-nummer: 11648
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1982 1982
1983 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1982
1984 Sikkerhetsutvalget for fiskeflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1984
1984 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1982
1985 Sikkerhetsutvalget for fiskeflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1984
1985 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1982
1986 Sikkerhetsutvalget for fiskeflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1984
1986 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1982
1989 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1989 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1990 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1990 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1990 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1990
1991 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1991 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1991
1991 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1991 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1990
1992 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1991
1992 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1992 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1990
1993 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1991
1993 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1993 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1994 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1987