Peter Skjerve

Denne siden viser opplysninger om Peter Skjerve fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peter Skjerve
NSD id-nummer: 11661
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Fylkesagronom 1982 1982
1984 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Fylkesagronom 1982
1985 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Fylkesagronom 1982
1986 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Fylkesagronom 1982