Knut Rønningen

Denne siden viser opplysninger om Knut Rønningen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Rønningen
NSD id-nummer: 11670
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1982 1982
1984 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1982
1985 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1982
1986 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1982
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 217 Professor 1990
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 217 Professor 1990
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 217 Professor 1990