Bjarne Oterholm

Denne siden viser opplysninger om Bjarne Oterholm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjarne Oterholm
NSD id-nummer: 11674
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Teknisk Sjef 1982 1982
1984 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Teknisk Sjef 1982
1985 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Teknisk Sjef 1982
1986 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Teknisk Sjef 1982