Asbjørn Svendsrud

Denne siden viser opplysninger om Asbjørn Svendsrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørn Svendsrud
NSD id-nummer: 11675
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1982 1982
1984 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1982
1985 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1982
1985 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1985
1986 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1985
1987 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1985