Liv Rigmor Sølland

Denne siden viser opplysninger om Liv Rigmor Sølland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Rigmor Sølland
NSD id-nummer: 11706
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 612 Herredskogmester 1982 1982
1982 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 612 Herredsskogmeste 1982 1982
1982 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 612 Herredsskogsmest 1982
1983 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 612 Herredsskogsmeste 1982
1983 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 612 Herredsskogsmeste 1983
1984 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 612 Herredsskogsmeste 1982
1984 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 612 Herredsskogsmeste 1982
1984 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 612 Herredsskogsmeste 1982
1984 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 612 Herredsskogsmeste 1983
1985 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 502 Herredsskogmester 1985
1985 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsskogmester 1982
1985 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsskogmester 1982
1985 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Herredsskogmester 1982
1985 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsskogmester 1985
1985 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 502 Herredsskogmester 1983
1986 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 502 Herredsskogmester 1985
1986 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 502 Herredsskogmester 1982 1986
1986 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Herredsskogmester 1982
1986 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsskogmester 1985
1986 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 502 Herredsskogmester 1983
1987 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Herredsskogmest 1982 1987
1987 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsskogmest 1985
1988 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Herredsskogmest 1985 1988
1993 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Skogbrukssjef 1993
1994 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Skogbrukssjef 1993
1995 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Skogbrukssjef 1993
1996 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Skogbrukssjef 1993
1997 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Skogbrukssjef 1993