Nora Mentzoni

Denne siden viser opplysninger om Nora Mentzoni fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nora Mentzoni
NSD id-nummer: 11723
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1984
1984 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1984
1985 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1985
1986 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1987 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985 1987
1997 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1994 1997