Thorleif Løken

Denne siden viser opplysninger om Thorleif Løken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thorleif Løken
NSD id-nummer: 11804
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 213 Redaktør 1982
1984 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 213 Redaktør 1982