Svein Alsaker

Denne siden viser opplysninger om Svein Alsaker fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Alsaker
NSD id-nummer: 11806
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1982
1984 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1982
1985 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1985
1985 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Stortingsrepresentant 1982
1986 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Stortingsrepresentant 1985
1987 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Stortingsrepresentant 1985
1988 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Stortingsrepresentant 1985 1988
1993 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 2003 Fylkesmann 1993
1994 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 2003 Fylkesmann 1993
1994 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2003 Fylkesmann 1994
1994 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fylkesmann 1994
1995 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2003 Fylkesmann 1994
1995 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fylkesmann 1994
1996 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2003 Fylkesmann 1994
1996 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fylkesmann 1994
1997 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2003 Fylkesmann 1994
1997 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Fylkesmann 1994