Sven Ullring

Denne siden viser opplysninger om Sven Ullring fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sven Ullring
NSD id-nummer: 11817
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1982 1982
1982 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1982 1982
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1982
1983 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1982
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1982 1984
1984 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1982
1985 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1982
1986 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1982 1986
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1982 1987
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1982 1990
1995 Maritim ide- og ressursgruppe Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Konsernsjef 1994