Inger E. Prebensen

Denne siden viser opplysninger om Inger E. Prebensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger E. Prebensen
NSD id-nummer: 11820
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1982 1982
1982 Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1982
1983 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1982
1983 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1983
1983 Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1982
1984 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1982
1984 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1983
1985 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1982
1985 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1983 1985
1986 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1986
1986 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1982 1986
1987 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1986
1988 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1986
1988 Styret for Norges Postsparebank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1988
1989 Styret for Norges Postsparebank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1988 1989
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Banksjef 1990
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm Direktør 1990
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt 1990
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt 1990