Brit Engan Dale

Denne siden viser opplysninger om Brit Engan Dale fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Brit Engan Dale
NSD id-nummer: 11882
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Stipendiat 1979
1984 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Stipendiat 1979
1985 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Førsteamanuensis 1985
1986 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Førsteamanuensis 1985
1987 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Førsteamanuensi 1985 1987