Jan Chr. Eckhoff

Denne siden viser opplysninger om Jan Chr. Eckhoff fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Chr. Eckhoff
NSD id-nummer: 11895
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forsker 1982
1983 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forsker 1982
1984 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forsker 1982
1985 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forsker 1982
1986 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forsker 1982
1987 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forsker 1982