Birger Strande

Denne siden viser opplysninger om Birger Strande fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Birger Strande
NSD id-nummer: 1190
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for trelastindustrien Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 233 Konsulent 1970
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Førstekonsulent
1981 Bransjerådet for trelastindustrien Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 233 Konsulent 1970
1988 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 534 Disponent 1987