Torben Foss

Denne siden viser opplysninger om Torben Foss fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torben Foss
NSD id-nummer: 11911
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør 1982 1982
1983 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1983 Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør 1982 1983
1984 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1984 Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1984 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1985 Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1985 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1987 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir 1987
1988 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1987
1988 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1987
1989 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1987
1989 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1989
1989 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1987
1989 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1989
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Ekspedisjonssjef 1990
1990 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1987
1990 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1990
1990 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1987
1990 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1987
1991 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1991
1991 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1989
1992 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1987
1992 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1991 1993
1992 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1989
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Ekspedisjonssjef 1990 1993
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1987
1993 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1991 1993
1993 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ekspedisjonssjef 1990