Kristin Gulbrandsen

Denne siden viser opplysninger om Kristin Gulbrandsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristin Gulbrandsen
NSD id-nummer: 11924
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Valutarådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av andre 602 Konsulent 1982 1982
1983 Valutarådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av andre 602 Konsulent 1982
1984 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Konsulent 1984
1985 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 602 Konsulent 1985
1986 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Konsulent 1984 1986
1986 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 602 Konsulent 1985
1987 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 602 Konsulent 1985 1987
1991 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 602 Konsulent 1985 1991
1995 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 602 Spesialrådgiver 1985 1995
1996 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden Vanlig medlem I statsråd 602 Spesialrådgiver 1996
1997 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrådgiver 1996