Jarle Bergo

Denne siden viser opplysninger om Jarle Bergo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jarle Bergo
NSD id-nummer: 11925
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 229 Direktør 1981 1983
1984 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 229 Direktør 1981 1984
1985 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Leder Av departement 229 Direktør 1985
1986 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Leder Av departement 229 Direktør 1985
1986 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 229 Direktør 1981 1986
1987 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Leder Av departement 229 Direktør 1985
1987 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 229 Direktør 1987
1987 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 229 Direktør 1987
1988 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 229 Direktør 1987 1988
1988 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 229 Direktør 1988
1988 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 229 Direktør 1987
1989 Arbeidsgruppen for å vurdere tilgangen på risikovillig kapital til næringslivet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 229 Direktør 1988
1989 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 229 Direktør 1988
1989 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 229 Direktør 1987
1990 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 229 Direktør 1987 1990
1990 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 229 Direktør 1988
1991 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 229 Direktør 1988
1992 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 229 Direktør 1987 1992
1992 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 229 Direktør 1988
1996 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 229 Visesentralbank 1996
1996 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 229 Visesentralbank 1996
1997 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 229 Visesentralbank 1996
1997 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 229 Visesentralbank 1996