Torbjørn Haug

Denne siden viser opplysninger om Torbjørn Haug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torbjørn Haug
NSD id-nummer: 12032
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Administrerende 1982
1983 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Adm. Direktør 1982
1984 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Adm. Direktør 1984
1985 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Adm. Direktør 1984
1986 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Adm. Direktør 1984
1987 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Adm. Direktør 1984
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Adm. Direktør 1990
1991 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Adm. Direktør 1990
1992 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1804 Adm. Direktør 1990
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Adm. Direktør 1990 1993