Arnt Egil Ursin

Denne siden viser opplysninger om Arnt Egil Ursin fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnt Egil Ursin
NSD id-nummer: 12036
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1982
1983 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1983 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1983
1983 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1982
1984 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1984 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1983
1984 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1982
1985 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1983
1986 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1983
1987 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1983
1992 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1993 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1995 Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1995
1996 Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1995
1997 Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1995