Johan A. Alstad

Denne siden viser opplysninger om Johan A. Alstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan A. Alstad
NSD id-nummer: 12037
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem I statsråd 228 Utredningskonsul 1982
1983 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem I statsråd 228 Utredningskonsule 1982
1984 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem I statsråd 228 Utredningskonsule 1982
1995 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 228 Underdirektør 1995
1996 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 228 Underdirektør 1995
1997 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 228 Underdirektør 1995