Arne Næss

Denne siden viser opplysninger om Arne Næss fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Næss
NSD id-nummer: 12040
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1201 Ordfører 1983
1984 Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1201 Ordfører 1983
1985 Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1201 Ordfører 1983
1986 Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1201 Kommunalråd 1983
1986 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Kommunalråd 1986
1987 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Kommunalråd 1986
1988 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Kommunalråd 1986
1989 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Pensjonist 1986
1990 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Pensjonist 1986