Bjørn Sveen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Sveen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Sveen
NSD id-nummer: 12077
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1983
1984 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1983
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1983
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1984
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1984
1987 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1984 1987
1988 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1987
1989 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1987
1990 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1987
1991 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1987