Erik Anthonisen

Denne siden viser opplysninger om Erik Anthonisen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Anthonisen
NSD id-nummer: 12078
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1983
1984 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1983
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 533 Generalsekretær 1983 1985
1985 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 533 Generalsekretær 1985
1986 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1985 1986
1986 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1986
1987 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1987
1987 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1986
1988 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1987
1988 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1986
1989 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1987
1990 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1987