Jorunn Hareide

Denne siden viser opplysninger om Jorunn Hareide fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jorunn Hareide
NSD id-nummer: 12084
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1983
1984 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1983
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1985
1985 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1983
1986 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1985
1986 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1983
1987 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Professor 1987
1988 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Professor 1987
1989 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Professor 1987
1990 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Professor 1987
1997 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1997