Jan Edmund Nyheim

Denne siden viser opplysninger om Jan Edmund Nyheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Edmund Nyheim
NSD id-nummer: 12095
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1983
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1983
1984 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Spesialrådgiver 1984
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1983
1984 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1983
1985 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1984
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1985 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1986 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1987 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1988 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983