Kirsti Kolle Grøndahl

Denne siden viser opplysninger om Kirsti Kolle Grøndahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirsti Kolle Grøndahl
NSD id-nummer: 121
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 627 Stortingsrepresentant 1979
1980 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Nestleder Av departement 627 Stortingsrepresentant 1980 1980
1980 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 627 Stortingsrepresentant 1977
1980 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 627 Stortingsrepresentant 1978
1980 Styret for kommunalopplæringsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 627 Stortingsrepresentant 1977
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 627 Stortingsrepresentant 1979
1981 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 627 Stortingsrepresentant 1981 1981
1981 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 627 Stortingsrepresentant 1978
1981 Styret for kommunalopplæringsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 627 Stortingsrepresentant 1977
1981 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Nestleder I statsråd 627 Stortingsrepresentant 1981 1981
1982 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 627 Stortingsrepresentant 1982 1982
1983 Statens Bibliotekråd Rådgivende organ Nestleder Av departement 627 Stortingsrepresentant 1980
1983 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Nestleder I statsråd 627 Stortingsrepresentant 1981
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 627 Stortingsrepresentant 1984
1984 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Nestleder I statsråd 627 Stortingsrepresentant 1981
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 627 Stortingsrepresentant 1984
1985 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Nestleder I statsråd 627 Stortingsrepresentant 1981
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 627 Stortingsrepresentant 1984
1986 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Nestleder Av departement 627 Stortingsrepresentant 1981 1986