Arne H. Hansen

Denne siden viser opplysninger om Arne H. Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne H. Hansen
NSD id-nummer: 12127
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Statens kjølemaskinistskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Personalsjef 1983
1984 Styret for Statens kjølemaskinistskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Personalsjef 1983
1985 Styret for Statens kjølemaskinistskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Personalsjef 1983
1986 Styret for Statens kjølemaskinistskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1983
1986 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1986
1986 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1986
1986 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1985
1986 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1986
1987 Styret for Statens kjølemaskinistskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1983
1987 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1986 1988
1987 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1986
1987 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1985
1987 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1986
1988 Styret for Statens kjølemaskinistskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1983
1988 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1986 1988
1988 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1986
1988 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1985 1988
1989 Styret for Statens kjølemaskinistskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1983
1989 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1986 1989
1991 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1986 1991
1991 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Generalsekretær 1986 1991
1994 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretár 1986 1994
1994 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretár 1986 1994
1994 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Generalsekretár 1986 1994
1996 Sakkyndig råd for passasjerskip Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1996
1997 Sakkyndig råd for passasjerskip Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1996
1997 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1986 1997
1997 Skipsfartsstyret Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1997