Lars Sirnes

Denne siden viser opplysninger om Lars Sirnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Sirnes
NSD id-nummer: 1213
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Sivilingeniør 1968 1981
1981 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Sivilingeniør 1968 1981