Kari Selte

Denne siden viser opplysninger om Kari Selte fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Selte
NSD id-nummer: 12147
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Utvalget for allmenne fagområder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Førsteamanuensis 1983
1984 Utvalget for allmenne fagområder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1984 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1984
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1986
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1986
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1988 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1988 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1988
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1989 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1988
1989 Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1990 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1988
1990 Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1991 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1991 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1991
1991 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1988
1992 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1991
1993 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Husmor 1991
1993 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Husmor 1993
1994 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Husmor 1993
1995 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Husmor 1993
1996 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Husmor 1993 1996