Hergunn Hansen

Denne siden viser opplysninger om Hergunn Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hergunn Hansen
NSD id-nummer: 12166
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Kontorsjef 1982
1984 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Kontorsjef 1982
1985 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Kontorsjef 1982 1985
1986 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Kontorsjef 1982 1986